Pusgadā par 17,6% samazinājies pārkāpumu skaits

Valsts meža dienests 2016. gada pirmajā pusgadā konstatējis 466 gadījumus par meža apsaimniekošanu, ugunsdrošību un medības regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, kā rezultātā videi nodarītu zaudējumi 1 428 670,74 euro apmērā.

 

No piefiksētajiem 466 pārkāpumiem, 274 gadījumos konstatēti kriminālrakstura pārkāpumi, par kuriem noformēti protokoli un lietas materiāli, par kopējo summu 1 354 396 euro, iesniegti policijai kriminālprocesa uzsākšanai un 192 gadījumos noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli, kad, neievērojot normatīvo aktu prasības, videi nodarīti zaudējumi 74 274,74 euro apmērā. 

 

2016. gadā pirmajā pusgadā konstatēto pārkāpumu skaits ir par 82 gadījumiem jeb 17,6% mazāks kā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā.

 

Lielāko daļu no 2016. gada pirmajā pusgadā konstatēto administratīvo pārkāpumu skaita sastāda medību noteikumu pārkāpumi – 89 gadījumi jeb 19,1% no visiem konstatētajiem pārkāpumiem, otra lielākā pārkāpumu grupa ir atjaunotas mežaudzes kopšanas prasību pārkāpumi – 28 gadījumi jeb 6,0%, trešajā vietā atstājot augošu koku patvaļīgu ciršanu – 26 gadījumi jeb 5,6% , kas ilgu laiku bija pirmajā vietā.

 

Medību noteikumu pārkāpumu gadījumos, kas kvalificējami kā nelikumīgas medības, medību resursiem nodarīti zaudējumi par kopējo summu 8 308 euro, savukārt augošu koku patvaļīgas ciršanas rezultātā videi nodarīti zaudējumi 1 207 649 euro apmērā.

 

Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība ietilpst Valsts meža dienesta kompetencē, tai skaitā šo normatīvo aktu prasību pārkāpumu konstatēšana, sastādot attiecīgu protokolu un veicot citas darbības. Par pārkāpuma izdarīšanu vainīgā persona tiek sodīta administratīvi vai krimināli, turklāt gadījumos, kad nodarīti zaudējumi meža videi vai medību resursiem, tie tiek piedzīti tiesas ceļā, paralēli piemērotajam soda mēram.

 

Informāciju sagatavoja: Selva  Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Andis Bušmanis, tālr. 67222290, VMD Juridiskās daļas vec. referents

 

Sākotnēji publicēts 07.09.2016

 • Publicēts:
  07.09.2016

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens