Noslēgusies vilku medību sezona

Medību noteikumi atļauj vilkus medīt līdz 31. martam, bet, neskatoties uz to, līdz ar 280 vilku nomedīšanu, ir beigusies 2017./2018. gada vilku medību sezona. Ir nomedīti visi 280 vilki, kas ir šajā medību sezonā pieļaujamais vilku nomedīšanas skaits.

 

Lielākais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms /limits/, tiek noteikts katru gadu, jo vilks ir Eiropā aizsargājama suga, kurai jāsaglabā labvēlīgs populācijas stāvoklis.  Pieļaujamo nomedījamo dzīvnieku skaitu nosaka Valsts meža dienests. Medību sezonā tiek noteikts tāds pieļaujamais nomedījamo vilku daudzumu, kas neapdraud populācijas atjaunošanos un vienlaicīgi dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku, ko liela īpatņu koncentrācija un plēsēju uzvedības izmaiņas rada lauksaimniecībai.

 

Vislielākais skaits  vilku šajā medību sezonā ir nomedīts Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritorijā – 53, bet Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijā nomedīti tikai 3 vilki, kas ir arī vismazākais nomedītais dzīvnieku skaits kādas virsmežniecības teritorijā.

 

Medību noteikumi nosaka, ka vilkus medību sezonas laikā drīkst medīt no 15. jūlija līdz noteiktā nomedīšanas apjoma sasniegšanai, bet ne ilgāk par 31. martu. Tā kā Valsts meža dienesta noteiktais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms (280 dzīvnieku) ir izpildīts, tad 2017./2018. gada vilku medību sezona ir beigusies. Vērtējot šajā medību sezonā nomedīto vilku apjomu un struktūru, vilku populācijas stāvoklis vērtējams kā stabils un ar tendenci uz populācijas pieaugumu.

 

Informācijai!

2013./2014. gada medību sezonā bija atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 292;

2014./2015. gada medību sezonā bija atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 267

2015./2016. gada medību sezonā bija atļauts nomedīt 275 vilkus, nomedīti 275

2016./2017. gada medību sezonā bija atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 279

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

Sīkāka informācija: tālr. 67212776, Valsts meža dienesta Medību daļa

 Sākotnēji publicēts 21.02.2018

  • Publicēts:
    21.02.2018

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā