Nopostīti Zvārtavas puses meži

Svētdien, negaisa laikā, pamatīgi postījumi nodarīti Ziemeļaustrumu virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā. Zvārtavas puses (Zvārtavas pagasts) meži ir nopostīti līdz nepazīšanai. Lai novāktu nolauztos un izgāztos kokus no mežu ceļiem vien, būs vajadzīgas vairākas dienas.

Vētra un stiprais negaiss ar milzīgiem krusas graudiem Zvārtavas pagastā kā ar izkapti nopļāvusi milzīgus kokus privātmāju pagalmos un arī Aumeisteru kapos. Brāzmainais vējš norullēja “Rannil” jumtu Mierkalna tautas namam kā konservu bundžai vāku un pēc provizoriskiem datiem nopostīja apmēram 3500 hektārus privātos un valsts mežus. Vētra ar visām saknēm izcēla milzīgas egles, nolauza vai nolieca priedes. Sakritušie koki daudzviet bloķēja autoceļus, padarot neiespējumu pārvietošanos pa ierastajiem maršrutiem.

Uz vētras skarto teritoriju pirmais izbrauca Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis Edgars Veršelo, kurš atvaļinājuma laikā aizvieto Zvārtavas apgaitas mežzini. Par notikušo viņš informēja virsmežzini, sakot, ka Zvārtavas apgaitā ir atkārtojies 2005. gads (2005. gada janvārī vērtas postījumi skāra visu Latvijas teritoriju).

Vētras postījumi ir skāruši arī nelielākas teritorijas Lizuma, Lejasciema un Gaujienas puses mežos. Daudzās vietās nopostītas elektrolīnijas, ēkām norauti jumti, pamatīgi sabojāti labības lauki un piemājas dārzi, radot ievērojamus zaudējumus. Tomēr vislielākos zaudējumus piedzīvojuši mežu īpašnieki, kuru mežos paviesojās negaiss, jo sekas no vētras postījumiem būs jūtamas vairāku gadu garumā, atšķirībā no labības laukiem, mežs neatjaunojas vienas sezonas laikā.

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta preses sekretāre
Sīkāka informācija: Aldis Bricis, tālr.
29171841 , VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības virsmežzinis
 

Sākotnēji publicēts 06.07.2016.
 

 • Publicēts:
  07.07.2016

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens