Meža īpašniekiem līdz 1. februārim jāiesniedz pārskati

Katru gadu līdz 1. februārim meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību savā īpašumā.

 

Tas noteikts Meža likuma 29. panta otrajā daļā. Pārskatu par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību ir iespējams iesniegt jebkurā Valsts meža dienesta mežniecībā, vai ar pasta starpniecību, vai elektroniska dokumenta formā. Informācijas sagatavošanai var izmantot Valsts meža dienesta izstrādātas veidlapas, paraugi atrodami mājas lapā www.vmd.gov.lv  Meža īpašniekiem/Veidlapas. Informāciju iesniedz, ja meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana. Par iesniegtās informācijas patiesumu atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

 

Meža īpašniekam jāatceras, ka apliecinājumiem ir atšķirīgi derīguma termiņi. Ja apliecinājuma darbības laikā īpašnieks nav pabeidzis plānotos darbus, tādā gadījumā, lai turpināt likumīgu koku ciršanu, nepieciešams sagatavot jaunu iesniegumu un citus dokumentus, ja tādi nepieciešami, un jāizņem jauns apliecinājums koku ciršanai.

 

Par nepatiesu informācijas sniegšanu vai nesniegšanu vispār, draud administratīvā atbildība. Mežzinis katru pārskatu izvērtē un, ja nepieciešams,  veic informācijas atbilstības pārbaudi dabā.

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

 

Sākotnēji publicēts 23.01.2017.

 • Publicēts:
  23.01.2017

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens