Meža dienas 2016

2016. gada pavasarī Valsts meža dienests Meža dienās ir saplānojis vairāk kā 100 aktivitātes visās virsmežniecībās. Pirmie pasākumi bija jau aprīļa sākumā un tie turpināsies līdz pat maija beigām.

 

Kā jau tas ir bijis astoņdesmit septiņus pavasarus, arī šī gada pavasarī būs Meža dienas – astoņdesmit astoto reizi. Meža dienas ir tradīcija, kas gadiem cauri saglabājusies, nezaudējot savu aktualitāti un nozīmi. Visos laikos Meža dienās ikviens ir ticis aicināts – vairāk redzēt, vairāk dzirdēt, vairāk ieklausīties un vairāk sajust mežu. Vai cilvēki ir aizdomājušies , cik grūti ir izaudzēt koku un cik viegli to ir nolauzt? Vai apzināmies, ka mēs esam bagāti, jo mums vēl ir mežs? Tāpēc Meža dienās tiek gaidīti arī tie, kuri ikdienā strādā birojos, iestādēs un kuru ikdiena nav tieši saistīta ar mežu. Savukārt skolēniem Meža dienās ir iespēja izjust kā ir pašiem stādīt un kopt kociņus un ko jaunu var uzzināt, tuvāk iepazīstot mežu.

 

2016. gadā Meža dienās, kā katru gadu – tiks stādīts mežs, rīkotas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas talkas, gatavoti un izlikti putnu būrīši, organizēti semināri par meža atjaunošanu un kopšanu, kā arī virkne konkursu un mācību stundu skolēniem gan par meža stādīšanu, gan par koku un augu pazīšanu, gan par meža dzīvniekiem, gan par meža darbinieku darbu, gan par ugunsdrošību mežā.

 

Viens no Meža dienu uzdevumiem ir mācīt iepazīt mežu un mācīt nebaidīties no tā, tāpēc lielā daļā pasākumu tiek iesaistīti skolēni, lai viņi izprastu, kas ir mežs, lai zinātu, kas ir jāredz mežā un lai iemācītos izturēties pret mežu ar cieņu.

 

Mežam ir jāatdod tas, kas ir ticis paņemts. Atdot mežam nozīmē – apstādīt izcirtumus, kopt jaunaudzes, aizsargāt meža biotopus. Tā ir došana tieši mežam, bet, līdz ar to, tiek dots arī katram cilvēkam un rezultātā – visai sabiedrībai. Tāpēc, lai nepaliktu dabai un sev parādniekos, ik gadus tiek rīkotas Meža dienas. Tas ir darbs, kas darāms katru gadu, tā nav vienreizēja akcija vai pasākums izklaidei, kad vienmēr jāizdomā kaut kas no jauna.

 

Meža dienas pēc būtības vairāk ir emocionāls, audzinošs un izglītojošs pasākums, un, galvenais nav izskaitīt , cik kociņu būs iestādīti. Būtiski ir apzināties ikviena atbildību pret dabu kopumā, saprast, ka arī mežs ir jāatjauno un jākopj. Šajās dienās netiks paveikti visi darāmie darbi, bet tas varētu pievērst uzmanību tam, kas mežā darāms.

 

Informāciju sagatavoja – Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

 

 

Sākotnēji publicēts 08.04.2016.

  • Publicēts:
    15.04.2016

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB