Mednieku apliecību maiņa turpinās

Tieši pirms gada tika uzsākta mednieku un medību vadītāju apliecību apmaiņa un atjaunošana uz jauna parauga apliecībām, pamatojoties uz  2014. gada 23 .septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.567 “Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu”,  34. punktu.

 

VMD elektroniskajā datu bāzē ir reģistrēta informācija par vairāk nekā 35000 derīgām mednieka apliecībām.

 

Gada laikā izsniegtas, atjaunotas un apmainītas mednieku apliecības 16177 medniekiem un 2933 medību vadītājiem. Savukārt mednieku sezonas kartes iepriekšējā medību sezonā izsniegtas 21 304 medniekiem, kuri piedalās medībās.

 

Mednieka vai medību vadītāja apliecības apmaiņai nav noteikts termiņš, taču aktīvajiem medniekiem ir svarīgi zināt, ka saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, mednieku apliecības, kas izsniegtas pirms 2015. gada 1. jūlija, ir derīgas, bet pēc 2017. gada 1. janvāra uz to pamata netiks izsniegtas mednieka sezonas kartes. Savukārt, ar medību vadītāju apliecībām, kas izsniegtas pirms 2015. gada 1.jūlija, ir atļauts vadīt medības līdz 2017. gada 31. martam.

 

Lai apmainītu mednieka vai medību vadītāja apliecību, medniekam Valsts meža dienesta mežniecībā vai virsmežniecības administrācijā ir jāiesniedz:

1. iesniegums, kurā norāda Valsts meža dienesta mežniecību, kurā vēlas apliecību saņemt;
2. fotogrāfija (3x4 cm),
3. informācija par valsts nodevas samaksu. Valsts nodevu ir iespējams samaksāt VMD mežniecībā bezskaidras naudas norēķina veidā.

 

Valsts meža dienests mednieka vai medību vadītāja apliecību apmaiņu nodrošinās 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Valsts meža dienesta mežniecībā vai virsmežniecības administrācijā.

 

Iesnieguma noformēšanai  ieteicams izmantot Valsts meža dienesta izstrādāto veidlapu: Iesniegums mednieka apliecības apmaiņai / atjaunošanai.

 

Sīkāka informācija: Valsts meža dienesta  Medību daļa, tālr. 67212776

 

Sākotnēji publicēts 20.07.2016

 • Publicēts:
  20.07.2016

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens