Jauno speciālistu seminārs

Jaunie mežsaimniecības speciālisti, kuri darbu Valsts meža dienestā uzsākuši 2016. – 2017. gadā, semināra laikā Dienvidkurzemē dosies uz Kalnansu purvu, uzzinās kā tiek organizēts darbs Dienvidkurzemes virsmežniecībā, tiksies ar mežsaimniecības uzņēmuma pārstāvjiem, apmeklēs kadiķu audzi un Mazsilu kokaudzētavu.

 

Valsts meža dienesta jauno speciālistu seminārs katru gadu rudenī tiek rīkots ar mērķi, lai veicinātu  jauno, nesen strādāt sākušo, mežsaimniecības speciālistu integrāciju iestādē, lai padziļinātu profesionālās zināšanas, lai ieinteresētu turpināt savu profesionālo attīstību valsts pārvaldē. Semināra laikā jaunajiem speciālistiem tiks stāstīs par Valsts meža dienesta kā valsts pārvaldes iestādes struktūru, mērķiem un uzdevumiem, kā arī  par valsts civildienestu kopumā. Par to kā tiek organizēts darbs vienā no Valsts meža dienesta struktūrvienībām – Dienvidkurzemes virsmežniecībā – stāstīs un rādīs Dienvidkurzemes virsmežniecības virsmežzinis.

 

Semināra programmā ir paredzēts arī doties pa Kalnansu purva taku, lai skatītu purvam raksturīgu ainavu un redzētu Bezdibeņa ezeru, kā arī būs tikšanās ar lielākā meža īpašniekiem piederošā mežsaimniecības uzņēmuma –  mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” pārstāvi. Jaunajiem speciālistiem paredzēts arī Valsts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas lieguma un Natura 2000 teritorijas –  “Gudenieki” kadiķu audzes apmeklējums, kur tiks diskutēts par bioloģisko daudzveidību. Kā arī būs iespēja uzzināt kā darbs tiek organizēts A/S “Latvijas valsts meži” struktūrvienības “Sēklas un stādi” Mazsilu kokaudzētavā.

 

Pēc tam, kad būs noklausīti visi priekšlasījumi un apskatīti visi semināra programmā paredzētie objekti, Valsts meža dienesta vadošie darbinieki diskutēs ar jaunajiem mežsaimniecības speciālistiem par viņu līdzšinējo pieredzi darbā Valsts meža dienestā un kā viņi redz, kā tas varētu attīstīties nākotnē.

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

 

 Sākotnēji ievietots 05.10.2017.

  • Publicēts:
    05.10.2017

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • E-adrese