Darvas karote medus mucā

Reizēm dažu mednieku galēji bezatbildīga rīcība met ēnu uz visiem medniekiem. Tāds fakts noticis Gramzdas pagastā (Dienvidkurzemes virsmežniecībā), kur mednieks neinformēja medību kolektīva vadītāju (atbildīgo personu) par veikto šāvienu individuālajās medībās, kam šoreiz ir nepatīkamas sekas.

 

Vietējie mednieki Gramzdas pagastā septembra nogalē mežā atrada beigtu staltbrieža bulli ar šāviena pazīmēm, kurš nobeidzies no iekšējas asiņošanas. Novērtējot reālos apstākļus, tika secināts, ka incidents varēja būt noticis pirms 2-3 dienām. Šādā situācijā radās pamatotas aizdomas, ka notikušas nelikumīgas medības. Līdz ar to par atgadījumu tika ziņots Valsts policijai un Valsts meža dienestam. Notikuma vietā tika sastādīts pārkāpuma protokols un policijā tika uzsākts kriminālprocess.

 

Veicot pārrunas ar vietējiem mednieku kolektīviem par iespējamām medībām, atklājās, ka tieši negadījuma dienā viens mednieks pieteiktās medībās nav informējis par izdarītu šāvienu pa it kā līdzīgu dzīvnieku atrastajam. Mednieks asinspēdas nav konstatējis, līdz ar to izdarījis secinājumu, ka nav trāpījis, un tāpēc medību atļauja nav izmantota un medību kolektīva vadītājs par veikto šāvienu nav jāinformē.

 

Mednieks konkrētajā situācijā rīkojies bezatbildīgi un nav pienācīgi pildījis Medību noteikumos noteiktos medību vadītāja pienākumus. Medību vadītāja pienākums ir noskaidrot katra šāviena rezultātu. Medībās šāviens tiek izdarīts mērķtiecīgi pa konkrētu medījamo dzīvnieku un, ja šāviena vietā uzreiz nav redzamas pazīmes, ka medījamais dzīvnieks ievainots, tad ir iespējams pārbaudē izmantot medību suni, un noskaidrot šāviena faktisko trāpījuma vietu. Tāpat individuālajās medībās medniekam jāinformē atbildīgā persona par visiem izdarītajiem šāvieniem – trāpītiem vai netrāpītiem. Šī prasība Medību noteikumos ir tāpēc, lai nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu starp medniekiem un uzraugošajām institūcijām, izslēdzot iepriekš minētās situācijas rašanos.

 

Pēc jebkura izdarītā šāviena jāpieņem fakts, ka šāviens ir bijis sekmīgs un pārbaudei tas jāapstiprina. Praksē biežāk nākas saskarties ar nepietiekoši rūpīgu šāviena vietas apskati, kā rezultātā mednieks var pieņemt aplamu lēmumu par to, vai medību atļauja ir vai nav izlietota.

 

Valsts meža dienests aicina medniekus būt atbildīgiem un, piedaloties medībās, ievērot Medību noteikumu, Medību likuma un drošības pasākumu prasības.

 

Uzmanīgiem būt vienmēr ir vērts, arī dzinējmedībās. 1. oktobris ir dzinējmedību sezonas sākums. Patlaban lielā daļā mežu kokiem lapas vēl nav nobirušas, līdz ar to ir ļoti apgrūtināta redzamība, tāpēc rīkojot un piedaloties medībās ar dzinējiem, jābūt īpaši uzmanīgiem un nekādā gadījumā nedrīkst izdarīt šāvienu pa neskaidri saskatāmu mērķi.

 

Informāciju sagatavoja – Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

Sīkāka informācija – Valters Lūsis, tālr. 67212776, VMD Medību daļas vadītājs

Sākotnēji publicēts 19.10.2016

 • Publicēts:
  19.10.2016

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens