Atbalsts mežsaimniecībai

Meža īpašniekiem – zināšanai! 2017. gada rudenī Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".  Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.

 

Iesniegt projektu iesniegumus un pieteikties atbalstam varēs trīs apakšpasākumos:

 

 • "Meža ieaudzēšana" – iespējams pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai; ceturtā kārta  notiks no 2017. gada 9. oktobra līdz 2017. gada 9. novembrim, kārtas kopējais publiskais finansējums ir 1, 5 miljoni eiro; piektā kārta notiks no 2017. gada 10. novembra līdz 2017. gada 11. decembrim,  projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums 1,5 miljoni eiro.
   
 • "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" – atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams; ceturtā kārta ir no 2017. gada 9. oktobra līdz 2017. gada 9. novembrim, projektu iesniegumu kārtas kopējais pieejamais finansējums ir 500 tūkstoši eiro.
   
 • "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" – atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs; ceturtā kārta ir no 2017. gada 9. oktobra līdz 2017. gada 9. novembrim; projektu iesniegumu kārtas kopējais pieejamais finansējums ir  5 pieci miljoni eiro.
   

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama Lauku atbalsts dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas. Projekta iesniegums jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā.

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

 

 Sākotnēji publicēts 28.09.2017.

 • Publicēts:
  28.09.2017

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens