Jaunumi

Valsts meža dienests pauž satraukumu par situāciju ar meža ugunsgrēkiem

Pēc Valsts meža dienesta operatīvās informācijas šogad [uz 13.05.2016.] ir reģistrēti un dzēsti jau 255 meža ugunsgrēki ar kopējo uguns skarto platību 150,2 hektāri, tajā skaitā jaunaudzes nodegušas...

Publicēts: 13.05.2016

Brīvdienās mežs deg vairāk

Meža ugunsnedrošā laikposma pirmajā nedēļa pavisam bijuši 57 meža ugunsgrēki ar 66 hektārus lielu uguns skarto meža zemes platību. Pēc Valsts meža dienesta apkopotās operatīvās informācijas redzams,...

Publicēts: 10.05.2016

Valsts apbalvojums Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram

Par nopelniem tautsaimniecības attīstībā, nozīmīgo ieguldījumu meža nozares attīstībā Latvijā Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš tiek iecelts Par Atzinības krusta komandieri.   ...

Publicēts: 05.05.2016

Pirmajā meža uguns nedrošā perioda dienā 6 meža ugunsgrēki

Sezona ir sākusies. Pirmajā dienā, kad stājās spēkā Valsts meža dienesta izsludinātais meža ugunsnedrošais laikposms, mežs dedzis sešas reizes un kopējā uguns skartā platība bijusi 2,38 hektāri. 2....

Publicēts: 03.05.2016

2. maijā sākas meža ugunsnedrošais periods

Visā valsts teritorijā ar 2. maiju tiek noteikts meža ugunsnedrošais laikposms.* Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības...

Publicēts: 29.04.2016

Meža dienas 2016

2016. gada pavasarī Valsts meža dienests Meža dienās ir saplānojis vairāk kā 100 aktivitātes visās virsmežniecībās. Pirmie pasākumi bija jau aprīļa sākumā un tie turpināsies līdz pat maija beigām. ...

Publicēts: 15.04.2016

Sakopšanas darbi Spāres muižā

Meža dienas Spāres muižas parkā. Sākoties pavasarim, aktualizējas tēma par apkārtējās vides sakopšanu. Tas jau ir izveidojies par tradīciju – Meža dienu ietvaros, Valsts Meža dienesta Ziemeļkurzemes...

Publicēts: 15.04.2016

Latgalē ļaunprātīgi tiek dedzināts mežs

Daugavpils novadā tīši vairākās vietās aizdedzināts mežs izdega kopumā 6,6 hektāru platībā, tajā skaitā bojā aizgāja jaunaudzes trīs hektāru platībā.   Pagājušās nedēļas sakumā Daugavpils novada...

Publicēts: 14.04.2016

Beidzas vilku medības

Ir beigušās vilku medības šajā medību sezonā, jo  nomedīts viss pieļaujamais nomedījamo vilku skaits.   2015./2016. gada medību sezonā tika noteikts, ka pieļaujamais nomedījamo vilku skaits ir 275....

Publicēts: 23.03.2016

Valsts policija izsaka pateicību Valsts meža dienesta inspektoriem

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde izteikusi pateicību Valsts meža dienesta vecākajam inspektoram medību jautājumos Madaram Zariņam un Valsts policijas  Latgales reģiona pārvalde izteikusi...

Publicēts: 18.03.2016

Ar 1. martu beidzas meža cūku medības ar traucēšanu

Valsts meža dienests bija izdevis rīkojumu par meža cūku medībām un noteicis, ka meža cūku medības ar dzinējiem vai traucēšanu ir atļautas no 1.02.2016-29.02.2016.  

Publicēts: 29.02.2016

Noteikts papildus limits vilku nomedīšanai 2015./2016. gada medību sezonā

Šajā medību sezonā papildus atļauts nomedīt 25 (divdesmit piecus) vilkus.   Pamatojoties uz Medību likuma sesto un divdesmito pantu, Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr. 421 “...

Publicēts: 23.02.2016

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā