15. jūlijā sākas vilku medību sezona

Ar 15. jūliju sākas 2016./2017. gada vilku medību sezona. Valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu, kas atļauj jaunajā medību sezonā nomedīt 250 vilkus. Šis ir sākotnēji noteiktais pieļaujamais nomedījamo vilku skaits (limits), ja tiks reģistrēti daudzi gadījumi par vilku uzbrukumiem lauksaimniecības dzīvniekiem, kad tie ir tikuši nogalināti vai savainoti, tad Valsts meža dienestam ir tiesības limitu palielināt.

 

Vilku medību sezona ilgst līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. martam. Iepriekšējā medību sezonā kopskaitā tika nomedīti 275 vilki, no atļautajiem 275.

 

Vilku medīšana galvenokārt tiek veikta, lai plēsēju uzvedībā saglabātu piesardzību un izvairīšanos no cilvēkiem. Tas ir būtiski, lai varētu aizsargāt mājlopus. Tomēr ar medīšanu vien nav iespējams nodrošināt mājdzīvnieku aizsardzību, dzīvnieku īpašniekiem ir jāizmanto vismaz kāds no pasaulē plaši pārbaudītiem ganāmpulku aizsardzības paņēmieniem – pastāvīga gana klātbūtne, elektriskie žogi, karodziņi, apmācīti suņi vai citi netradicionāli dzīvnieki, kas brīdina par vilku klātbūtni un izrāda pret tiem agresiju.

 

Pēc iepriekšējo gadu pieredzes redzams, ka vilki parasti nodara postījumus nakts laikā vai krēslas stundās, visbiežāk uzbrūkot aitām un liellopiem (teļiem), kā arī kazām un  suņiem. Latvijā vilku blīvums lielāks ir valsts rietumu, ziemeļu un austrumu daļās, bet mazāk tie ir sastopami valsts centrālajā daļā.  Vilks, kurš ir vesels un nav inficējies ar kādu no slimībām, izvairīsies no cilvēka un necentīsies tam tuvoties. Valsts meža dienests aicina iedzīvotājus, kas manījuši vilkus, kuru uzvedība tiem šķitusi neadekvāta, ziņot par to Valsts meža dienestam.

 

Eiropas valstu mērogā vilks ir apdraudēts un tādēļ iekļauts aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzību nosaka Latvijā ratificētas starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības valstu likumdošana. Taču minētie starptautiskie dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vien vietējo specifiku pamato ar konkrētiem regulāri ievāktiem datiem. Pieļaujamais nomedījamo vilku skaits medību sezonā Latvijā kopš 2004. gada ik gadu tiek noteikts, pamatojoties uz vilku monitoringa  datiem un iepriekšējās medību sezonas medību rezultātiem. Lai apzinātu esošo situāciju par vilku klātbūtni un daudzumu medību platībās, savu vērtējumu sniedz Valsts meža dienesta mežziņi, kā arī medību tiesību lietotāji.

 

Pieļaujamais nomedījamo vilku daudzumu tiek noteikts tāds, kas nodrošina populācijas atjaunošanos un vienlaicīgi dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku, ko liela īpatņu koncentrācija un plēsēju uzvedības izmaiņas rada lauksaimniecībai.

 

Izziņai –

 

2012./2013. gada medību sezonā atļauts nomedīt 250 vilkus, nomedīti 247;

2013./2014. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 292;

2014./2015. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 267;

2015./2016. gada medību sezonā atļauts nomedīt 275 vilkus, nomedīti 275

 

 

Informāciju sagatavoja – Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija –  tālr. 67212776, Valsts meža dienesta Medību daļa

 

Sākotnēji publicēts 13.07.2016

 • Publicēts:
  13.07.2016

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens