Augšņu agroķīmiskā izpēte

 • Pakalpojuma kods:
  VAAD.8
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts augu aizsardzības dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu, veic augšņu agroķīmisko izpēti saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 1.oktobra noteikumiem Nr.833 ,,Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām" un Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē ievada izpētes rezultātus par zemes auglības līmeni, bet personai izsniedz augšņu agroķīmiskās izpētes materiālus.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens