Augšņu agroķīmiskā izpēte

 • Pakalpojuma kods:
  VAAD.8
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts augu aizsardzības dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu, veic augšņu agroķīmisko izpēti un Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē ievada izpētes rezultātus par zemes auglības līmeni, bet personai izsniedz augšņu agroķīmiskās izpētes materiālus

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens