Informācijas iesniegšana par invazīvo augu sugu izplatību

 • Pakalpojuma kods:
  VAAD 006
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts augu aizsardzības dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Pieņemt un izvērtēt pieteikumu par informācijas par invazīvo augu sugu iekļaušanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā, pieņemt lēmumu par pieteikuma reģistrēšanu vai nereģistrēšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens