Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Valsts augu aizsardzības dienests

Pakalpojuma nosaukums

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkuma iesniegšana

Pārskata par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem iesniegšana

Fitosanitārais sertifikāts

Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Informācijas iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem

Reģistrācija Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

Reģistrācija Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

Reģistrācija Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā

Atļauja augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai

Atļauja augu pases un/vai etiķetes lietošanai

Informācijas iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību

Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze laboratorijā

Lēmums par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā

Mēslošanas līdzekļa reģistrācija

Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai

Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai

Atļauja mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai

Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai, ja tā kvalitāte neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti

Apliecība darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem

Atļauja normatīvajos aktos neminēta mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai

Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Mēslošanas līdzekļa paziņošana

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Informācijas iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens