ZM: Lauku atbalsta dienests projektus apstiprina divreiz ātrāk kā paredzēts

Lauku atbalsta dienests (LAD) Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam iesniegto projektu pieteikumu izskatīšanai paredzēto piecu mēnešu vietā velta uz pusi mazāk laika, tas ir – vidēji divus ar pusi mēnešus. Tas secināts, apkopojot informāciju par izvērtētajiem un apstiprinātajiem atvērto atbalsta pasākumu projektu pieteikumiem.

 

Pieteikšanās Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumiem sākās 2007.gadā. Pirmo atvērto LAP pasākumu – „Lauku saimniecību modernizācija” un „Atbalsts uzņēmumu attīstībai un radīšanai” - pirmā kārta noritēja no 3.septembra līdz 3.oktobrim. Pēc pāris mēnešiem tika atvērtas šo pasākumu nākamās kārtas, kā arī pakāpeniski 2008.gadā sekoja pārējo LAP pasākumu atvēršana.

 

Lauku atbalsta dienests uz šā gada 19.februāri jau izvērtējis un apstiprinājis 2 926 projektus, kas saņems Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, un 83 projektus, kas pretendē uz Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu.

 

No šiem projektu pieteikumiem pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” apstiprināti 2136 pieteikumi, pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” – 470, „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” – 28, „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” – 2, „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” – 115, „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” – 6, „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” – 169 pieteikumi. Savukārt pasākumā „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana apstiprināti 49 projektu pieteikumi, pasākumā „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte” – 1 pieteikums, „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” – 23, „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” – 6 un pasākumā „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” - 4 projektu pieteikumi.

 

Savukārt, apkopojot informāciju par projektu izvērtēšanas laiku, secināts, ka vidējais termiņš, kādā LAD izskata pieteikumus, ir divi ar pusi mēneši Eiropas Savienības noteikto 5 mēnešu vietā. Piemēram, pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” 3 kārtās iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas vidējais laiks ir bijis 2,8 mēneši, pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” pirmās kārtas pieteikumi izvērtēti vidēji 4,3 mēnešu laikā, pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstīšanai” divu notikušo kārtu pieteikumi izskatīti nepilnos 3 mēnešos, bet pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” pretendenti atbildi par iegūto atbalstu saņēmuši jau pēc 2 mēnešiem kopš pieteikuma iesniegšanas brīža.

 

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    20.02.2009