Pieņem projektu iesniegumus tirgu sekmēšanai un reklāmas kampaņām zivsaimniecībā

Visu gadu, līdz pat 2010. gada 23.martam, Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”. Projektu iesniegumus apkopo kārtās, kuras noslēdz katra mēneša piecpadsmitajā datumā.

Projektu iesniegumi sagatavojami saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un MK 2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.846 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas””.

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijā saražoto zivsaimniecības produktu patēriņa pieaugumu un produkcijas noieta tirgu paplašināšanos.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD centrālajā struktūrvienībā Rīgā, Republikas laukumā 2, 918. kabinetā, tālr. 67027130, 67027868.

Sīkāka informācija par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama:

Informāciju sagatavoja

Antra Elste

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

pārvaldes vecākā referente

Tālrunis: 67878705

antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    20.02.2009