Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Līdz 9. martam pieņem pieteikumus vairākos Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumos

No šā gada 9.februāra līdz 9.martam Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pirmās ass „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares...

Publicēts: 12.02.2009

Zemkopības ministrija: piena ražotājiem jāseko līdzi savas kvotas izpildei

Piena kvotu sistēma Latvijā darbojas jau ceturto gadu. Latvijas kopējā piena kvota 2008./2009. kvotas gadam ir noteikta 743 221 tonnu apmērā, no kurām 731 915 tonnas veido valsts piegādes piena kvota...

Publicēts: 11.02.2009

Projektu iesniegšanai enerģijas ražošanai no biomasas plānots nekavējoties izsludināt otro kārtu

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka līdz 2008. gada 3. decembrim Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas...

Publicēts: 11.02.2009

Lauku atbalsta dienests pieņem projektu iesniegumus vairākos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumos

No šā gada 5.marta līdz 6.aprīlim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007

Publicēts: 11.02.2009

Noteikti Gada balvas „Zelta čiekurs” ieguvēji

Šā gada 6.februārī svinīgā ceremonijā tika nosaukti un apbalvoti Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” laureāti četrās nominācijās. Meža nozares Gada balva „Zelta čiekurs” ir...

Publicēts: 11.02.2009

Veicinās zivsaimniecības uzņēmumu reklāmas kampaņas un dalību izstādēs

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) grozījumus noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības...

Publicēts: 10.02.2009

Noteikta kārtība bīstama augu slimības ierosinātāja apkarošanai

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) padotībā esošā Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumus „Fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas...

Publicēts: 10.02.2009

Par iespējām saņemt Lauku attīstības fonda garantijas

Valsts akciju sabiedrība „Lauku attīstības Fonds” (turpmāk tekstā Fonds) garantē lauku un lauksaimniecības attīstībai izsniegtus kredītus, ja kredīta ņēmējam pietrūkst kredīta nodrošinājuma.

Publicēts: 06.02.2009

Ministrijas darbinieku vārdā sakām lielu paldies par kopīgo darbu!

Godātais Rozes kungs! Ministrijas darbinieku vārdā sakām lielu paldies par kopīgo darbu, par veiksmīgo sadarbību un par kopīgi paveikto. Seši gadi nav mazs laiks, būtībā tas ir vesels laikmets ne...

Publicēts: 05.02.2009

Ir paveikts liels darbs. Paldies visiem, kuri palīdzēja!

Vairāk nekā sešus gadus esmu bijis zemkopības ministra amatā. Tas noteikti nav bijis viegls laiks, bet tāpat varu droši teikt – šie seši gadi bijuši arī pilni patīkamu brīžu, radošu panākumu un grūta...

Publicēts: 05.02.2009

ZM viedoklis par iespējamo Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras funkciju nodošanu CSDD

Sakarā ar plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par iespējamo Zemkopības ministrijas (zm) pārraudzībā esošās valsts aģentūras ”Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” (VTUA) funkciju nodošanu...

Publicēts: 05.02.2009

Tiks pasniegta Meža nozares Gada balva „Zelta čiekurs”

Šā gada 6.februārī plkst.17.00 Zemkopības ministrijas 2.stāva zālē tiks pasniegta Meža nozares Gada balva „Zelta čiekurs”, kas ir augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozarē.

Publicēts: 05.02.2009