Kvalitātes vadība

„Cilvēka dzīves kvalitāti lielā mērā nosaka tas, vai viņam ir raksturīgi censties pēc izcilas kvalitātes ikvienā savas darbības jomā”

Vinss Lombardi, no Izcilības likuma

 

Pārtikas un veterinārais dienests, kā valsts pārvaldes iestāde, lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanu, ir noteicis savas darbības pamatprincipus:

 

- Tiesiskums
- Iedzīvotāju uzticēšanās un līdzdalība
- Pieejamība
- Kvalificēti un godīgi darbinieki
- Cieņa pret klientiem
- Attīstība

 

PVD ir izstrādāta un PVD ģenerāldirektora apstiprināta Kvalitātes politika.

 

PVD regulāri tiek noteikti dokumentēti kvalitātes mērķi, ko apstiprina PVD ģenerāldirektors.

 

Saskaņā ar apstiprināto Kvalitātes politiku un ievērojot PVD darbības funkcijas, pilnvaras un kompetences sfēras, PVD ir izstrādāta, ieviesta un nepārtraukti tiek aktualizēta PVD Kvalitātes sistēma saskaņā ar LVS EN ISO 9001 un LVS EN ISO 17020 standartu prasībām.

 

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs apstiprinājis, ka Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetents veikt inspicēšanu kā A grupas inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020 standarta prasībām sfērā „Uzņēmuma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas oficiālā kontrole (inspicēšana); veterinārās uzraudzības objektu oficiālā kontrole (inspicēšana)”.