Veterinārā robežkontrole

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 042
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles uzdevums ir nodrošināt dzīvnieku un iedzīvotāju veselības aizsardzību, nepieļaut bīstamu sērgu ievazāšanu.