Svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšanas robežkontrole atbilstoši kvalitātes un klasifikācijas prasībām

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 015
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nepieļaut neapmierinošas kvalitātes produktu no trešajām valstīm ievešanu Latvijā un Eiropas Savienībā.