Jaunās pārtikas katalogs

Jaunās pārtikas katalogs (turpmāk – Katalogs) ir pārtikas produktu saraksts, kurā ir apkopota Eiropas Komisijas un dalībvalstu rīcībā esošā informācija par augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem, kā arī citām vielām, kuru statuss ir izskatīts Eiropas Komisijas darba grupās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EEK) Nr. 258/97 (1997.gada 27.janvāris), kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām, ietvaros.

Katalogs satur arī informāciju par uztura bagātinātāju patērēšanas vēsturi dalībvalstīs.

Šis saraksts ir „dzīvā datubāze”, tāpēc tā saturu var papildināt un grozīt atbilstoši no dalībvalstīm saņemtai informācijai vai Eiropas Komisijas pieņemtajiem lēmumiem.

Katalogam ir vienīgi informējošs statuss. Lai saņemtu juridiski saistošu informāciju, jākonsultējas ar nacionālo kompetento institūciju – Pārtikas un veterināro dienestu.

Detalizētāku informāciju skatīt šeit.