Jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņas, zvejas kuģu iegādes, jaunu zvejas kuģu būves un citu kuģu pārbūves par zvejas kuģiem saskaņošana

  • Pakalpojuma kods:
    ZM 006
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Zemkopības ministrija
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lai saņemtu saskaņojumu jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņai, zvejas kuģu iegādei, jaunu zvejas kuģu būvei un citu kuģu pārbūvei par zvejas kuģiem jāvēršas Zemkopības ministrijā ar attiecīgu iesniegumu. Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par saskaņojumu vai saskaņojuma atteikumu. http://m.likumi.lv/doc.php?id=156709