Mednieku praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra -vītņstobra medību šaujamieroci

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 033
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Latvijas Republikas Minitru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumu Nr. 449 "Valsts meža dienesta nolikuma" 4.9. punkts nosaka, ka Valsts meža dieneta uzdevums ir eksaminēt medniekus un medību vadītājus.