Medījamo dzīvnieku atkārtota uzskaite vai kontroluzskaite

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 007
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Veikt medījamo dzīvnieku uzskaiti un skaita novērtējumu medību iecirknī vai tā daļā atkārtoti vai citā termiņā nekā pēc stāvokļa uz 1.aprīli.