Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 006
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu uzraudzība.