Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 038
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
VAAD pieņem un apkopo personu ieniegtās deklarācijas, lai iegūtu datus par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu audzēšanas apjomiem un importētāju skaitu