Atļauja normatīvajos aktos neminēta mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 035
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz atļauju tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1. pielikumā, ja mēslošanas līdzeklis un substrāts neatbilst šo noteikumu prasībām, bet nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi