Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība; augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja, augu aizsardzības konsultanta apliecība

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 034
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem iesniegumus no personām, izskata tos, pieņem eksāmenus ar apmācībām vai bez tām un izsniedz apliecības vai lēmumus par apliecības nepiešķiršanu.