Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 033
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pieņemt un izskatīt mēslošanas līdzekļa ražotāja, ievedēja vai iepakotāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumu Nr.76 3.punktu un mēneša laikā pēc Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā minētā iesnieguma saņemšanas informāciju par mēslošanas līdzekli ievadīt Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā