Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 024
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālā sēklu kontroles laboratorija nodrošina sēklu vidējo paraugu noņemšanu un sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanas analīžu veikšanu gan sertifikācijai paredzētajām sēklu partijām, gan klientu iesniegtajiem sēklu paraugiem. Iesniegtā sēklu parauga kvalitātie tiek novērtēta saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem, izmantojot Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) metodiku.