Informācijas iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 018
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nodrošināt, ka jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus bioloģiskās lauksaimniecības produktus (turpmāk - operators), var iekļaut Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datu bāzēs informāciju par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem. Pieejamam bioloģiskās izcelsmes sēklu materiālam jābūt sertificētam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.