Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 018
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem ir tas, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantotas tikai tādas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi. Katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina, ka tiek izveidota elektroniska datu bāze, kurā iekļauj tās teritorijā pieejamās šķirnes, kuru sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāli ir iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi. Latvijā šī informācija tiek iekļauta Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā. Valsts augu aizsardzības dienests izvērtē personas iesniegto informāciju un pieņem lēmumu par tās iekļaušanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.