Reģistrācija Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 010
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā jāreģistrējas personām, kuras atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem: • lauksaimniecības produktus (dārzeņus, kartupeļus, augļkokus un ogulājus) audzē atbilstoši normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu noteiktajām prasībām • vēlas saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalstu • kurām ir tiesības integrēti audzētu lauksaimniecības produktu marķējumā ietvert nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām (piemēram, Zaļā karotīte, Skolas Auglis u. c.) Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrāciju Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra