Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrs

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 010
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Dienests katru gadu veic Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā iekļauto audzētāju kontroli, lai pārbaudītu integrēto audzēšanu un tās atbilstību Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumu Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība" un 07.04.2015. noteikumu Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” prasībām.