Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamu organismu noteikšanai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 007
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Veikt augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu testēšanu, laboratoriski diagnosticēt augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus.