Informācijas iesniegšana par invazīvo augu sugu izplatību

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 006
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pieņemt un izvērtēt pieteikumu par informācijas par invazīvo augu sugu iekļaušanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā, pieņemt lēmumu par pieteikuma reģistrēšanu vai nereģistrēšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.