Fitosanitārais sertifikāts

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 005
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Pirms fitosanitārā sertifikāta izsniegšanas Valsts augu aizsardzības dienests noskaidro saņēmējvalsts fitosanitārās prasības un veic augu produkcijas pārbaudi