Reģistrācija Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 002
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Personām, kuras vēlas marķēt koksnes iepakojamo materiālu, kas paredzēts kravu transportēšanai (paletēm, kastēm, redeļkastēm, iepakojuma kastēm, kabeļspolēm, spolēm, kravu stiprinājumiem) starptautiskajai tirdzniecībai, jāreģistrējas Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā. Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda iesniegto informāciju, izvērtē personas iespējas veikt koksnes termisko apstrādi un marķēšanu, pieņemtlēmumu par personas reģistrēšanu Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra, piešķir individuālu reģistrācijas (marķēšanas) numuru.