Reģistrācija fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 001
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kurām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nepieciešamas Valsts augu aizsardzības dienesta pārbaudes augu karantīnas vai pavairošanas materiāla kvalitātes kontroles jomā. Tās ir personas, kas: - ieved fitosanitārajai kontrolei pakļautos augu un augu produktus (koksni, stādīšanai paredzētus augus, grieztus ziedus un zarus, dārzeņus, augļus, kartupeļus, augsni, substrātus, graudus) no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis; - audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par 1 ha, vai tirgo kartupeļus; - audzē augus vai ražo augu produktus, kuru izplatīšanai vajadzīgas augu pases vai etiķetes; - izmanto aizvietotājpases; - ir Erwinia amylovora saimniekaugu (ābeļu, bumbieru, krūmcidoniju, pīlādžu) komercdārzu īpašnieki vai valdītāji