Reģistrācija fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 001
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pieņemt lēmumu par personas reģistrēšanu, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra, piešķirt individuālu reģistrācijas numuru un izsniegt reģistrācijas apliecību