Pārtikas un pārtikas kontaktmateriālu nekaitīguma robežkontrole

  • Pakalpojuma kods:
    PVD.3
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pārtikas un pārtikas kontaktmateriālu nekaitīguma robežkontroles uzdevums ir nepieļaut patērētāju veselībai un dzīvībai kaitīgas un bīstamas produkcijas ievešanu no trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības valstis).