Pārtikas uzņēmuma reģistrācija un atzīšana

  • Pakalpojuma kods:
    PVD.2
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Nodrošināt pārtikas apritē iesaistītās personas darbības objekta legālu darbību, kā arī uzraudzīt tā atbilstību normatīvo aktu prasībām