Mājas (istabas) dzīvnieku specializēto tirdzniecības vietu reģistrācija

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 049
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Reģistrēt specializētās mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecības vietas, veicot valsts uzraudzību dzīvnieku labturības jomā.