Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēja un veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācija

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 044
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Reģistrējot veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzējus, PVD nodrošina veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēju un veterinārmedicīniskās prakses iestāžu uzraudzību.