Atļauja dabīgā minerālūdens izplatīšanai

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 025
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstošu dabīgo minerālūdeņu aprite.