Olu realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 020
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nodrošināt higiēnas prasību olu ieguvei, uzglabāšanai, transportēšanai un realizācijai nelielā apjomā, ja olu ražotājs olas piegādā tieši galapatērētājam vai komersantam, kurš nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē olas galapatērētājam