Dzīvnieku barības robežkontrole

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 018
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nodrošināt patērētāju augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar pārtikas un barības nekaitīgumu.