Augu sēklas materiāla atbilstības robežkontrole

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 016
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nepieļaut neapmierinošas kvalitātes sēklas materiāla ievešanu Latvijā un Eiropas Savienībā.