Dzīvnieku barības aprites objekta reģistrācija un atzīšana

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 005
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nodrošināt dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas darbības objekta legālu darbību, kā arī uzraudzīt tā atbilstību normatīvo aktu prasībām