Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija

  • Pakalpojuma kods:
    LDC.33
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Paziņojums par veiksmīgi nodotām vai pārņemtām mājas dzīvnieka īpašumtiesībām