Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana

  • Pakalpojuma kods:
    LDC.32
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Paziņojums par veiksmīgi reģistrētu mājas dzīvnieka nāvi , izņemot eitanāzijas reģistrēšanu. Informāciju var aktualizēt pats mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks autorizējoties portālā : www.Latvija.lv