Autorizācijas tiesību pieprasījums Lauksaimniecības datu centra Elektroniskajai ziņošanas sistēmai

  • Pakalpojuma kods:
    LDC 011
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieku datu paziņošanu par notikumiem 7 dienu laikā , kas aizvieto papīra veidlapas un paātrina informācijas paziņošanas iespējas. Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā