Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu pēc individuāla pieprasījuma

  • Pakalpojuma kods:
    LDC 007
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam (LDC uzdevums)